Směrnice o ekodesignu kotlů na pelety – co znamená její zavedení?

29.10.2019

Směrnice o ekodesignu, která vstupuje v platnost 1. ledna 2020, zavádí nové požadavky na některé výrobky uváděné na trh v Evropské unii.

Týkají se mj. jejich energetická účinnost. Tato právní úprava je zaměřena na omezení negativního dopadu výrobků v ní uvedených na životní prostředí v průběhu celého jejich životního cyklu. Mezi výrobky, na které se vztahují ustanovení směrnice o ekodesignu, patří také kotle ústředního vytápění na pelety.

Právní předpisy týkající se kotlů na pelety

V souladu s ustanoveními směrnice o ekodesignu všechny kotle ústředního vytápění pro pevná paliva včetně pelet, uváděná na trh a používaná od 1. ledna 2020, bude muset splňovat požadavky na sezónní účinnost spalování a emise znečišťujících látek v něm popsané. Vyhláška stanovuje sezónní účinnost spalování na úrovni 75 % pro kotle s tepelným výkonem do 20 kW a ne méně než 77 % pro kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW. Předpisy také podrobně definují přípustné emise škodlivin pro kotle s automatickým i ručním přikládáním paliva. Ve vznikajících spalinách nesmí koncentrace pevných částic (PM) překročit 40 mg/m3 u automatických kotlů a 60 mg/m3 u kotlů s ručním přikládáním paliva. Kromě toho obsah organických plynných sloučenin (OGC) v kouři vypouštěném automatickými kotli nesmí překročit 20 mg/m3 a 30 mg/m3 u ručních kotlů. Horní limit pro emise oxidu uhelnatého (CO) je 500 mg/m3 pro automatické kotle a 700 mg/m3 pro ruční kotle. Vyhláška dále stanovuje přípustné emise oxidů dusíku (NO) pro kotle na biomasu na úrovni 200 mg/m3 a 350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva.

Směrnice o ekodesignu přesněji a restriktivněji definuje přípustné emise znečišťujících látek a energetickou účinnost kotlů ústředního vytápění. než dosud platná norma PN-EN 303-5: 2012. Největším rozdílem mezi ustanoveními obou dokumentů jsou požadavky na jejich energetickou účinnost. Kotle s certifikací ekodesignu musí nést sezónní štítek energetické účinnosti. Tento index informuje o účinnosti využití daného kotle, definované jako průměr mezi jeho provozem na jmenovitý výkon a sníženým výkonem. Jde o velmi důležitou změnu, protože tento způsob měření více odpovídá skutečnému použití přístroje. Podle normy PN-EN 303-5:2012 ke kvalifikaci kotle do zatím nejvyšší třídy stačila 5. třída, aby splnil požadavky na emise škodlivin a účinnost spalování při provozu na jmenovitý výkon. Mezitím jsou kamna po velkou část topné sezóny provozována na snížený výkon. Kotle třídy 5 nesplňují požadavky normy Ekodesign, pokud nebyly testovány z hlediska jejích požadavků a neobdržely certifikát Ekodesign.

Certifikát ekodesignu a moderní řešení v kotlích na dřevěné pelety

Vysoké požadavky směrnice o ekodesignu, jak z hlediska účinnosti, tak čistoty spalování, pro kotle ústředního vytápění U biopaliv výrobci optimalizovali jejich konstrukci pro dané palivo. V závislosti na druhu použitého paliva je vhodně navržena spalovací komora, hořák a výměník tepla. Velký význam má i použité přídavné zařízení, které má přímý vliv na řízení spalovacího procesu. Pro řízení provozu kotle na pelety se používají teplotní čidla, umístěná ve spalovací komoře, za výměníkem tepla a ve vodním plášti. V nejmodernějších modelech kotlů ústředního topení v místě výfuku je přídavná lambda sonda, která nejen snižuje emise oxidu uhličitého do atmosféry, ale také snižuje spotřebu paliva. Díky tomu jsou jím vybavené kotle schopny získat z dané dávky paliva více tepla a přitom vypouštět méně škodlivin. To ovšem neznamená, že všechny kotle ÚT na dřevěné pelety splňují požadavky směrnice o ekodesignu. Certifikát Ekodesign vydaný akreditovanou osobou informuje o tom, že účinnost a čistota jejich spalování odpovídá jejím předpisům.

Kotle na pelety HKS Lazar a Ekodesign

Při návrhu našich kotlů na pelety jsme se vždy zaměřovali především na efektivitu spalování požadovaného paliva, komfort obsluhy a nízké emise škodlivin do životního prostředí. Díky tomu všechna naše topná zařízení splňují vysoké standardy třídy 5 a normy Ecodesign, což potvrzují příslušné certifikáty vydané akreditovanými orgány.

Moderní topná zařízení HKS Lazar

Moderní topná zařízení

Články

Pelety – ekonomický způsob vytápění Vašeho domu

Jak ušetřit na vytápění? Dobrým řešením jsou pelety. Zkontrolujte si sami!

číst
Samostatná kamna na pelety

Čistý komfort - plně automatický kotel na pelety.

číst

FAQ

Jak nastavit kamna, aby pracovala v režimu dohledu?

V režimu dohledu kamna zvyšují teplotu např. na 74,5 stupňů. Mohu nastavit kratší dobu dohledu? Při dohledu, kdy chcete kamna zapálit, se zhasne a teprve poté se kamna zapálí....

číst
Jaký by měl být průměr komína u kotle na pelety?

Doporučený průměr komína je fi150. Způsobí komín o průměru fi200 citelné ztráty v podobě zvýšené potřeby paliva a podobně? Při použití komína o průměru 200 mm může dojít ke...

číst

Najít na straně:

Zadejte hledaný výraz:

Vyberte si svůj jazyk:

Choose your language:

Polski Angielski Niemiecki Francuski Czeski

Kontaktujte nás

Přejít na kontakt