Směrnice o ekodesignu kotlů na pelety – co znamená její zavedení?

29.10.2019

Směrnice o ekodesignu, která vstupuje v platnost 1. ledna 2020, zavádí nové požadavky na některé výrobky uváděné na trh v Evropské unii.

Týkají se mj. jejich energetická účinnost. Tato právní úprava je zaměřena na omezení negativního dopadu výrobků v ní uvedených na životní prostředí v průběhu celého jejich životního cyklu. Mezi výrobky, na které se vztahují ustanovení směrnice o ekodesignu, patří také kotle ústředního vytápění na pelety.

Právní předpisy týkající se kotlů na pelety

V souladu s ustanoveními směrnice o ekodesignu všechny kotle ústředního vytápění pro pevná paliva včetně pelet, uváděná na trh a používaná od 1. ledna 2020, bude muset splňovat požadavky na sezónní účinnost spalování a emise znečišťujících látek v něm popsané. Vyhláška stanovuje sezónní účinnost spalování na úrovni 75 % pro kotle s tepelným výkonem do 20 kW a ne méně než 77 % pro kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW. Předpisy také podrobně definují přípustné emise škodlivin pro kotle s automatickým i ručním přikládáním paliva. Ve vznikajících spalinách nesmí koncentrace pevných částic (PM) překročit 40 mg/m3 u automatických kotlů a 60 mg/m3 u kotlů s ručním přikládáním paliva. Kromě toho obsah organických plynných sloučenin (OGC) v kouři vypouštěném automatickými kotli nesmí překročit 20 mg/m3 a 30 mg/m3 u ručních kotlů. Horní limit pro emise oxidu uhelnatého (CO) je 500 mg/m3 pro automatické kotle a 700 mg/m3 pro ruční kotle. Vyhláška dále stanovuje přípustné emise oxidů dusíku (NO) pro kotle na biomasu na úrovni 200 mg/m3 a 350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva.

Směrnice o ekodesignu přesněji a restriktivněji definuje přípustné emise znečišťujících látek a energetickou účinnost kotlů ústředního vytápění. než dosud platná norma PN-EN 303-5: 2012. Největším rozdílem mezi ustanoveními obou dokumentů jsou požadavky na jejich energetickou účinnost. Kotle s certifikací ekodesignu musí nést sezónní štítek energetické účinnosti. Tento index informuje o účinnosti využití daného kotle, definované jako průměr mezi jeho provozem na jmenovitý výkon a sníženým výkonem. Jde o velmi důležitou změnu, protože tento způsob měření více odpovídá skutečnému použití přístroje. Podle normy PN-EN 303-5:2012 ke kvalifikaci kotle do zatím nejvyšší třídy stačila 5. třída, aby splnil požadavky na emise škodlivin a účinnost spalování při provozu na jmenovitý výkon. Mezitím jsou kamna po velkou část topné sezóny provozována na snížený výkon. Kotle třídy 5 nesplňují požadavky normy Ekodesign, pokud nebyly testovány z hlediska jejích požadavků a neobdržely certifikát Ekodesign.

Certifikát ekodesignu a moderní řešení v kotlích na dřevěné pelety

Vysoké požadavky směrnice o ekodesignu, jak z hlediska účinnosti, tak čistoty spalování, pro kotle ústředního vytápění U biopaliv výrobci optimalizovali jejich konstrukci pro dané palivo. V závislosti na druhu použitého paliva je vhodně navržena spalovací komora, hořák a výměník tepla. Velký význam má i použité přídavné zařízení, které má přímý vliv na řízení spalovacího procesu. Pro řízení provozu kotle na pelety se používají teplotní čidla, umístěná ve spalovací komoře, za výměníkem tepla a ve vodním plášti. V nejmodernějších modelech kotlů ústředního topení v místě výfuku je přídavná lambda sonda, která nejen snižuje emise oxidu uhličitého do atmosféry, ale také snižuje spotřebu paliva. Díky tomu jsou jím vybavené kotle schopny získat z dané dávky paliva více tepla a přitom vypouštět méně škodlivin. To ovšem neznamená, že všechny kotle ÚT na dřevěné pelety splňují požadavky směrnice o ekodesignu. Certifikát Ekodesign vydaný akreditovanou osobou informuje o tom, že účinnost a čistota jejich spalování odpovídá jejím předpisům.

Kotle na pelety HKS Lazar a Ekodesign

Při návrhu našich kotlů na pelety jsme se vždy zaměřovali především na efektivitu spalování požadovaného paliva, komfort obsluhy a nízké emise škodlivin do životního prostředí. Díky tomu všechna naše topná zařízení splňují vysoké standardy třídy 5 a normy Ecodesign, což potvrzují příslušné certifikáty vydané akreditovanými orgány.

Moderní topná zařízení HKS Lazar

Moderní topná zařízení

Články

Technické požadavky v roce 2021 a kotle na pelety

Předpisy související s energetickou náročností budov (WT2021) se neustále zpřísňují, určité zdroje energie nenávratně zmizí, ale na trhu se objevují novější řešení. Místo kamen na uhlí se staví plynová kamna, tepelná čerpadla a kotle na pelety a domy jsou čím dál tím těsnější, aby si v zimě udržely co nejvíce tepla za co nejnižší náklady.

číst
Pellet ON - Chcete vytápět svůj domov PELETAMI?

Chcete to dělat ekonomicky a výhodně? Na co se soustředit? Tohle musíte vědět!

číst

FAQ

Je tepelné čerpadlo vzduch-voda ekonomické?

Rostoucí oblibu tepelných čerpadel diktují nejen otázky spojené s ekologií a využíváním obnovitelných zdrojů energie. Důležitým faktorem jsou rovněž ekonomické otázky. Úspory...

číst
Jak nastavit kotel na pelety pouze pro ohřev TUV?

Stačí nastavit letní režim bez další konfigurace. Vyberte ikonu léto zima v ovladači a zapněte letní režim. Volitelně lze zvolit automatický režim, pak je však nutné nastavit teploty,...

číst

Najít na straně:

Zadejte hledaný výraz:

Vyberte si svůj jazyk:

Choose your language:

Polski Angielski Niemiecki Francuski Czeski

Kontaktujte nás

Přejít na kontakt