Informační doložka GDPR

Lazar sp. z o.o. oznamuji, že:

 1. Správcem Vašich osobních údajů je HKS Lazar sp. z o.o. se sídlem v Jastrzębie-Zdrój na adrese Wodzisławska 15B, dále jen Správce; Správce provádí zpracování vašich osobních údajů:
  • název,
  • adresa místa bydliště,
  • telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa,
  • Adresa místa instalace zařízení.
 2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění záručních povinností a v rámci záruky za vady společností HKS Lazar sp. z o.o. a mohou být zpřístupněny dalším příjemcům, tj. účtárně, právní kanceláři, autorizovanému záručnímu servisu HKS Lazar sp. z o. o., znalcům v oboru topenářské techniky a souvisejících zařízení - na základě smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů.
 3. Základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a nezbytnost osobních údajů pro uzavření a plnění smlouvy.
 4. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění záručních a záručních povinností za vady, projednávání reklamací, vedení servisních záznamů u výrobce zařízení - HKS Lazar sp. z o.o. V případě neposkytnutí údajů není možné uzavřít záruční smlouvu a plnit záruční povinnosti ze strany výrobce zařízení. Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je zcela dobrovolné.
 5. Máte právo:
  • požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti takovému zpracování,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost dozorovému orgánu,
  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
 6. Vaše osobní údaje nepodléhají automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 7. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od uplynutí záruční doby a uplynutí záručních nároků a záruky za vady.

HKS LAZAR sp. z o.o.

Moderní topná zařízení HKS Lazar

Moderní topná zařízení

Články

Propan R 290 jako chladivo v tepelných čerpadlech a platné právní předpisy

Při sledování odvětví tepelných čerpadel v posledních letech můžeme s jistotou říci, že se o této formě vytápění přesvědčuje stále více lidí. Je tomu tak mj. protože horlivě stavíme domy o malé ploše, bez podsklepení a tedy i prostoru pro kotel ústředního topení a palivo k tomu.

číst
Výzkum kotlů na pelety – proč za jejich kvalitu ručí pouze akreditované laboratoře?

Podle politiky Evropské unie, jejímž cílem je omezit emise škodlivých látek do ovzduší při procesech vytápění, musí splňovat stále přísnější normy.

číst

FAQ

Je součástí sady regulátoru Eco max 800t čidlo pokojové teploty?

Čidlo pokojové teploty je k dispozici jako volitelné příslušenství.

číst
Co je kalibrace zásobníku na pelety a jak na to?

Kalibrační procedura umožňuje ovladači kotle na pelety určit dobu provozu podavače mezi zahájením kalibrace výběrem možnosti „Hladina paliva 100 %“ a ukončením kalibrace výběrem...

číst

Najít na straně:

Zadejte hledaný výraz:

Vyberte si svůj jazyk:

Choose your language:

Polski Angielski Niemiecki Francuski Czeski

Kontaktujte nás

Přejít na kontakt