Měření účinnosti tepelného čerpadla a právní předpisy

25.02.2020

Při výběru tepelného čerpadla je třeba se řídit především věcnými předpoklady, tedy objektivně prezentovanými technickými údaji zařízení. Základním parametrem charakterizujícím energetickou účinnost tepelných čerpadel, který umožňuje porovnávat různá zařízení stejného výkonu, je koeficient COP. Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro vytápění prostor by měla být testována za normalizovaných podmínek specifikovaných v normě PN-EN 14511.

Testování účinnosti tepelných čerpadel za normalizovaných podmínek specifikovaných v PN-EN 14512

Definice obsažená v normě PN-EN 14551 definuje tepelné čerpadlo jako sestavu nebo sestavy uzavřené v plášti, jejichž úkolem je dodávat teplo. Tato zařízení jsou vybavena elektricky poháněnými kompresory. Základním parametrem charakterizujícím energetickou účinnost tohoto typu tepelného čerpadla je koeficient COP. Určuje poměr vložené elektrické energie k množství tepelné energie získané v konkrétních provozních podmínkách systému. Uvedení této hodnoty pro dané tepelné čerpadlo je možné po provedení laboratorních zkoušek v podmínkách odpovídajících platným normám. Díky těmto předpisům je možné objektivně porovnávat parametry jako je tepelná účinnost, spotřeba energie a COP různých tepelných čerpadel. To je možné díky testování různých tepelných čerpadel za stejných podmínek. Výrobce je povinen uvádět hodnotu COP pro dané čerpadlo na jeho typovém štítku. Jeho hodnota je jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru tepelného čerpadla.

COCH Central Refrigeration Center je jediným notifikovaným orgánem v Polsku oprávněným k provádění výkonnostních testů tepelných čerpadel a stanovení jejich koeficientu COP. V souladu s normou PN-EN 14551 zkoušky tepelných čerpadel pro vytápění prostor s elektricky poháněnými kompresory zahrnují stanovení energetických charakteristik. Výkon zařízení je testován za různých standardizovaných podmínek uvedených v uvedené normě a doplňkových podmínek stanovených výrobcem. Měří se také charakteristické elektrické veličiny daného tepelného čerpadla a zjišťují se koeficienty energetické účinnosti včetně COP. Provádějí se také testy bezpečnosti používání.

Nutno podotknout, že výše uvedená měření jsou prováděna za přísně definovaných podmínek v normě. Základní testování se provádí za standardních jmenovitých podmínek. Kromě toho se také provádějí zkoušky za předepsaných podmínek použití.

Na co si dát pozor při výběru tepelného čerpadla

COP pro dané tepelné čerpadlo do značné míry závisí na podmínkách, za kterých byl test proveden. Před rozhodnutím se proto vyplatí ověřit, zda výrobce ve svých materiálech uvádí úplnou charakteristiku výrobku, nebo zda uvedená hodnota koeficientu COP platí pro provoz zařízení v nejpříznivějších podmínkách. Předejdete tak zklamání způsobenému nízkou účinností instalovaného zařízení.
Testy tepelných čerpadel nabízených HKS Lazar byly provedeny v Centrálním chladícím centru COCH v Krakově. Kromě testů stanovených v normě PN-EN 145111 jsme tuto jednotku navíc pověřili provedením úplných testů. Díky tomu mají naši zákazníci jistotu, že naše tepelná čerpadla pracují správně i při nízkých teplotách přídavných provozních bodů, které v tomto případě nejsou prohlášením výrobce, ale výsledkem podrobných, spolehlivých a nezávislých laboratorních rozborů.

CE.pngNaše rozhodnutí provést výzkum pro mnoho pracovních bodů bylo ovlivněno především tím, že v jednotlivých členských státech EU platí v této oblasti různé předpisy. Mnoho zemí EU zavedlo vlastní, přísnější předpisy kvůli signálům z trhu, že testy stanovené normou PN-EN 14 511 mohou být nedostatečné, protože vyžadují měření pouze pro venkovní teplotu A7 a A2 ᵒC. Proto byla v Německu, Velké Británii a Skandinávii zavedena povinnost určit další pracovní místa. V průběhu let se objevily nezávislé organizace s vlastními předpisy pro měření pracovních bodů KEYMARK a EHPA. Proto jsme se rozhodli shromáždit tyto informace a otestovat naše tepelná čerpadla ve všech provozních bodech uvedených v těchto předpisech, v rozsahu od teploty A12 až po teplotu (A-15 ᵒC).

Suma sumárum, před výběrem tepelného čerpadla bychom si měli dát kromě koeficientu COP a podmínek, za kterých byl stanoven, také na to, zda porovnáváme zařízení stejného výkonu. Kromě toho je třeba zkontrolovat, zda hodnoty pro dodatečné provozní body jsou prohlášením výrobce nebo zda byly stanoveny během příslušných zkoušek. Je také dobré si analyzovat, zda řada typů uvedená v katalogu odpovídá certifikátu a zda jej mají všechny nabízené modely. Důležité je také zkontrolovat, zda má čerpadlo označení CE a zda to znamená bezpečnostní certifikát pro použití a ne např. China Export.

Moderní topná zařízení HKS Lazar

Moderní topná zařízení

Články

Kotel na pelety může být pohodlný

Pelety jsou palivo, které je stále málo doceněné. Možná za to může fakt, že mnoho lidí přesně neví, jak proces vytápění domu kotlem na pelety vypadá. Zdá se, že využití biomasy, tedy pilin nebo slámy k topení v kotli ÚT, je velmi problematické a vyžaduje mnoho práce. Naprostý omyl!

číst
Směrnice o ekodesignu kotlů na pelety – co znamená její zavedení?

Směrnice o ekodesignu, která vstupuje v platnost 1. ledna 2020, zavádí nové požadavky na některé výrobky uváděné na trh v Evropské unii.

číst

FAQ

Jaký je nejlepší způsob, aby peletová kamna Smartfire přešla po dosažení nastavené teploty v místnosti do režimu dohledu, nebo aby neustále pracovala a vypínala se pouze kvůli čištění?

Pokud se jedná o instalaci bez bufferu, pak bude nejekonomičtější nepřetržitý provoz s modulací výkonu kotle. Samozřejmě pokud požadavek na topný výkon klesne pod minimální výkon...

číst
Voda TUV se v letním režimu neohřívá. Teplota vody se nezvyšuje.

Co může být důvodem, proč se v letním režimu ve Smartfire 15kw neohřívá voda TUV? Teplota vody se nezvyšuje. V zimním režimu vše funguje správně. Pokud je zásobník TUV nad 230L,...

číst

Najít na straně:

Zadejte hledaný výraz:

Vyberte si svůj jazyk:

Choose your language:

Polski Angielski Niemiecki Francuski Czeski

Kontaktujte nás

Přejít na kontakt