Výzkum kotlů na pelety – proč za jejich kvalitu ručí pouze akreditované laboratoře?

03.10.2019

Podle politiky Evropské unie, jejímž cílem je omezit emise škodlivých látek do ovzduší při procesech vytápění, musí splňovat stále přísnější normy.

Dnem 1. ledna 2020 vstupuje v platnost směrnice o ekodesignu, která zpřísňuje požadavky na čistotu a účinnost spalování pro tato zařízení, stanovené dříve platnou normou PN-EN 303-5: 2012.

Právní předpisy týkající se kotlů ústředního vytápění

Od 11. března 2019 mohou být u nás uváděny na trh pouze kotle na tuhá paliva (včetně kotlů bez dřevní biomasy) a kotle na ohřev užitkové vody splňující požadavky na energetickou a emisní účinnost třídy 5. Jsou podrobně definovány ustanoveními PN-EN 303-5: 2012. Od 1. ledna 2020 však vstoupí v platnost směrnice o ekodesignu. Dále pak parametry kotlů ústředního topení dostupných na trhu bude muset splňovat nařízení komise EU 1189/2015 ze dne 28. dubna 2015, známé jako směrnice o ekodesignu nebo také o ekodesignu.

Nejdůležitějším rozdílem mezi ustanoveními normy PN-EN 303-5: 2012 a směrnice o ekodesignu je zavedení povinnosti označovat sezónní účinnost spalování. Je to ukazatel, který je průměrem mezi provozem kotle na jmenovitý a snížený výkon. Dosud platné předpisy vyžadovaly, aby zařízení při provozu na jmenovitý výkon splňovalo normy účinnosti a čistoty spalování. Po většinu topné sezóny však nepracuje na plný výkon. Potom je hladina vypouštěných škodlivin často vyšší a účinnost spalování je nižší. Díky ustanovením směrnice o ekodesignu laboratorní měření více odrážejí skutečné používání kotle. Kromě toho předpis stanoví minimální sezónní účinnost spalování. U kotlů s tepelným výkonem do 20 kW by to mělo být 75 % a u zařízení s výkonem nad 20 kW by to nemělo být méně než 77 %. Směrnice o ekodesignu navíc oproti normě PN-EN 303-5: 2012 zpřísňuje i přípustné emise škodlivin.

Ekodesign a certifikáty třídy 5

U nás je stále mnoho domů vytápěno tzv Černé pláště, které jsou energeticky neúčinné a vypouštějí spoustu škodlivin. U kupujících si je však oblíbili především díky nízké pořizovací ceně. Kotle, které splňují požadavky třídy 5, definované normou PN-EN 303-5: 2012, efektivně spalují zvolené palivo neviditelným a nepostřehnutelným způsobem a vypouštějí méně než 10 % škodlivin ve srovnání s kamny staré generace. Ještě nižší hodnoty v tomto ohledu dosahují zařízení přizpůsobená požadavkům směrnice o ekodesignu. Výrobci, kteří chtějí svým zákazníkům zajistit, že jejich výrobky skutečně splňují ustanovení výše uvedených dokumentů, musí získat příslušné certifikáty. Spolehlivý dokument v tomto ohledu může vydat pouze akreditovaná výzkumná jednotka. Akreditace Polského centra pro akreditaci zajišťuje, že výsledky měření a zkoušek prováděných danou společností jsou objektivní. Laboratoře, které jím disponují, jsou navíc často podrobeny detailním kontrolám odborníků a mají požadované audity, což zaručuje správnost provedených zkoušek. Pro spotřebitele, který se rozhodne pro nákup výrobku s certifikátem akreditovaného orgánu, je to zároveň potvrzení opakovatelnosti jeho kvality. Po vystavení certifikátu pro daná kamna ÚT. podléhá periodickým kontrolám, zda byly zachovány jeho parametry.

Při výběru kotle ústředního topení se vyplatí ověřit nejen to, zda má certifikát o shodě s požadavky směrnice Ecodesing a 5. třídy. Je také nutné zkontrolovat, zda byl vydán akreditovaným orgánem. Jedině tak si můžeme být jisti objektivitou prezentovaných výsledků zkoušek a tím i výrobcem deklarované účinnosti vybraného kotle a zachováním úrovně emisí škodlivin.

Jak probíhá test před vydáním certifikátu?

BZkouška předcházející udělení certifikátu potvrzujícího shodu daného výrobku s normami stanovenými pro třídu 5 a směrnicí o ekodesignu se týká fyzikálních a chemických vlastností výfukových plynů, emisí znečišťujících látek do ovzduší a koncentrace prachu ve výfukových plynech. Zkouška začíná stanovením stabilních provozních parametrů kotle. Další fází je testování emisí škodlivin za provozu kotle při dosažení jmenovitého výkonu a porovnání výsledků s platnými předpisy. Součástí studie předcházející udělení certifikátu Ekodesign je i měření emisí znečišťujících látek a účinnosti spalování při provozu kotle na minimální výkon, maximálně 30 % výkonu stanoveného v předchozí etapě. Celý proces testování obvykle trvá asi týden a vyžaduje přípravu příslušné dokumentace.

Zkontrolujte, jaké certifikáty mají kotle na pelety HKS Lazar:

Moderní topná zařízení HKS Lazar

Moderní topná zařízení

Články

Pellet ON - Chcete vytápět svůj domov PELETAMI?

Chcete to dělat ekonomicky a výhodně? Na co se soustředit? Tohle musíte vědět!

číst
Výzkum kotlů na pelety – proč za jejich kvalitu ručí pouze akreditované laboratoře?

Podle politiky Evropské unie, jejímž cílem je omezit emise škodlivých látek do ovzduší při procesech vytápění, musí splňovat stále přísnější normy.

číst

FAQ

Co dělat se zprávou „Zatápění kotle se nezdařilo. Vyprázdnit popelník "?

Na kotli na pelety Smart Fire vyskočila zpráva prosím vyprázdněte "popelník". Vysypal jsem ho, kotel znovu zapnul a znovu vyskakovalo stejné hlášení, pak jsem vytáhl zástrčku ze zásuvky...

číst
Na panelu se objevila zpráva „Žádný přenos“, co to znamená a co musíte udělat?

Zpráva „No Transmission“ zobrazená na zobrazovacím panelu znamená, že neexistuje správné připojení a/nebo komunikace s modulem A ovladače kotle. V tomto případě byste měli: reset...

číst

Najít na straně:

Zadejte hledaný výraz:

Vyberte si svůj jazyk:

Choose your language:

Polski Angielski Niemiecki Francuski Czeski

Kontaktujte nás

Přejít na kontakt