Kotel ÚT na pelety s lambda sondou nebo bez?

09.11.2018

Pokud jde o výhody použití lambda sondy v kamnech ÚT názory jsou rozdělené. Abychom se však nakonec rozhodli, zda se do něj vyplatí investovat, zamysleme se nejprve nad tím, jak funguje a pečlivě zvažme všechna pro a proti.

Jak funguje lambda sonda?

Lambda sonda je galvanický článek, který byl vyvinut koncem 60. let 20. století. Z dvacátého století. Je vyrobena z keramického materiálu, konkrétně oxidu zirkoničitého, na který jsou nastříkány tenké platinové vrstvy. Je umístěn v systému výfukových plynů tak, že jedna strana je v kontaktu s horkými výfukovými plyny a druhá strana s okolním vzduchem. Při velkém rozdílu koncentrace kyslíku na obou stranách zařízení generuje elektromotorickou sílu až 1 V. Toto napětí je přenášeno do regulátoru, který neustále upravuje nastavení dmychadla a podavače kamen tak, aby poskytoval optimální množství kyslíku a paliva do topeniště, zajišťující co nejlepší spalování.

Výhody použití lambda sondy.

Snížení emisí oxidu uhelnatého do atmosféry

Vše nasvědčuje tomu, že požadavky předpisů na ochranu životního prostředí budou každým rokem přísnější. Lambda sonda je řešení, které umožňuje minimalizovat množství škodlivých látek vstupujících do atmosféry. Správná volba množství kyslíku umožňuje efektivnější spalování paliva v kotli. To je důležité zejména tehdy, když je zimní počasí příznivé pro tvorbu smogu. Připomeňme, že jde do značné míry o lokální jev. Čistota vzduchu, který dýcháme, tedy přímo závisí na tom, co vypouštíme z komína.

Snížení spotřeby paliva

Rostoucí ceny topných surovin nás nutí hledat řešení, jak snížit množství spáleného paliva při zachování stejné úrovně získaného tepla. Použití lambda sondy umožňuje snížit spotřebu paliva až o 20 %. Řízení provozu kotle na základě obsahu kyslíku ve spalinách, aktivní regulací nastavení topeniště, umožňuje optimalizaci spalování a maximální využití paliva, kterým topíme. Není třeba nikomu vysvětlovat, že nám to může ušetřit až několik tisíc zlotých ročně.

Prodlužuje se životnost součástí kotle

Účinnější spalování snižuje znečištění kotle sazemi a dehtem. Do značné míry také snižuje negativní dopad nedohořelých spalin na stav kamen, což se snadno promítne do prodloužení životnosti jejích komponent a v důsledku toho sníží její opotřebení.


Většina lidí, kteří říkají, že lambda sonda je zbytečný náklad, uvádí jako největší nevýhodu její relativně vysokou cenu. Kamna poběží normálně bez sondy. Kotle tohoto typu jsou řízeny především pomocí kuřácké zkušenosti a jednoduchých algoritmů, které umožňují získat uspokojivou průměrnou roční účinnost. Při porovnání úrovně účinnosti kotle s hodnotami, které lze získat díky použití lambda sondy, však rychle zjistíme, že zaručuje nejvyšší účinnost topeniště, a tím i jeho účinnost na nejvyšší úrovni. . Přidáme-li do našeho bezprostředního okolí ještě méně znečištění a prodloužíme životnost kotle, odpovězte si na otázku: Co s lambda sondou nebo bez? - je zřejmé.

Moderní topná zařízení HKS Lazar

Moderní topná zařízení

Články

Kotel ÚT na pelety s lambda sondou nebo bez?

Pokud jde o výhody použití lambda sondy v kamnech ÚT názory jsou rozdělené. Abychom se však nakonec rozhodli, zda se do něj vyplatí investovat, zamysleme se nejprve nad tím, jak funguje a pečlivě zvažme všechna pro a proti.

číst
Výzkum kotlů na pelety – proč za jejich kvalitu ručí pouze akreditované laboratoře?

Podle politiky Evropské unie, jejímž cílem je omezit emise škodlivých látek do ovzduší při procesech vytápění, musí splňovat stále přísnější normy.

číst

FAQ

Jaký UPS bude vhodný pro peletová kamna Smart Fire?

Při volbě výkonu nouzového zdroje vezměte v úvahu proudový odběr všech součástí instalace připojených ke kotli: čerpadel, pohonů, příslušenství kotle atd. Nejlepší metodou pro...

číst

Najít na straně:

Zadejte hledaný výraz:

Vyberte si svůj jazyk:

Choose your language:

Polski Angielski Niemiecki Francuski Czeski

Kontaktujte nás

Přejít na kontakt