Co je kalibrace zásobníku na pelety a jak na to?

Kalibrační procedura umožňuje ovladači kotle na pelety určit dobu provozu podavače mezi zahájením kalibrace výběrem možnosti „Hladina paliva 100 %“ a ukončením kalibrace výběrem možnosti „Hladina paliva 0 %“. Pokud regulátor kotle po spuštění kalibrace zobrazí hlášení o nízké hladině paliva, vyplývají z dat do té doby uložených v paměti regulátoru a je třeba je ignorovat až do dokončení kalibrace.

Jak kalibrovat zásobník na pelety?

Naplňte zásobník na palivo na úroveň odpovídající plnému zatížení 100 % a poté nastavte hodnotu parametru:

  • Nastavení kotle → Hladina paliva → Kalibrace hladiny paliva → Hladina paliva 100 %

Indikátor bude v hlavním okně nastaven na 100 %. Znakem procesu kalibrace je blikající indikátor hladiny paliva. Indikátor bude blikat, dokud není naprogramován bod odpovídající minimální hladině paliva. Snižující se hladina paliva v zásobníku na palivo by měla být průběžně sledována. Když úroveň klesne na očekávané minimum, nastavte hodnotu parametru:

  • Nastavení kotle → Hladina paliva → Kalibrace hladiny paliva → Hladina paliva 0 %
Moderní topná zařízení HKS Lazar

Moderní topná zařízení

Články

Třída 5 a Egodesign jsou novými měřítky pro kotle ústředního vytápění

Bohužel kvalita ovzduší je u nás špatná. Rozsah problému, o kterém se donedávna příliš nemluvilo, dokazuje zpráva Světové zdravotnické organizace, sestavená na základě dat z počátku roku 2016. Uvádí 50 nejvíce znečištěných měst v Evropě. O tom, že vzduch, který každý den dýcháme, je hrozný, svědčí nejen to, že polské město bylo na tomto seznamu na neslavném prvním místě, ale také to, že na seznamu je hned 33 měst z Polska. .

číst
Propan R 290 jako chladivo v tepelných čerpadlech a platné právní předpisy

Při sledování odvětví tepelných čerpadel v posledních letech můžeme s jistotou říci, že se o této formě vytápění přesvědčuje stále více lidí. Je tomu tak mj. protože horlivě stavíme domy o malé ploše, bez podsklepení a tedy i prostoru pro kotel ústředního topení a palivo k tomu.

číst

FAQ

Jaký je optimální rozsah hodnoty kyslíku ve výfukových plynech pro 30% provoz?

Výchozí nastavená hodnota kyslíku je 12,5 %. V závislosti na provozních podmínkách peletových kamen se může naměřený obsah kyslíku ve výfukových plynech zvýšit až na cca 14 %....

číst
Jak nahlásit spuštění, kontrolu nebo poruchu kotle HKS Lazar?

Pro nahlášení uvedení do provozu vyplňte prosím formulář pro uvedení do provozu: ohlásit uvedení do provozu Chcete-li odeslat kontrolu, vyplňte formulář kontroly: odeslat kontrolu...

číst

Najít na straně:

Zadejte hledaný výraz:

Vyberte si svůj jazyk:

Choose your language:

Polski Angielski Niemiecki Francuski Czeski

Kontaktujte nás

Přejít na kontakt